Temeljni cilj programa je udeležence usposobiti za izvedbo samostojnega terenskega dela pri pouku geografije in drugih sorodnih predmetih, ki vključuje terensko popisovanje in kartiranje, urejanje podatkov in izdelavo končnega izdelka. Končni izdelek je izdelava t. i. turističnega produkta, ki vključuje vodne vire ali druge naravne znamenitosti povezane v tematsko pot.