Novice spletnega mesta

OPOZORILO!

od Sanjin Pobega -


»Vsebine in učna gradiva v e-učilnici so namenjena izključno rabi za potrebe izobraževalnega procesa oziroma neposrednega pouka. Vsakršna oblika reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem, predelave, javnega prenašanja ali prikazovanja oziroma druga oblika komercialne ali nekomercialne uporabe je v nasprotju z načelom proste uporabe za namene pouka, kot je določeno v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.«

Dobrodošli v e-učilnico UP FHŠ

od Sanjin Pobega -

Spoštovani,
dobrodošli v novi e-učilnici UP Fakultete za humanistične študije.
Za študente sta uporabniško ime in geslo enaka kot za vstop v ŠIS.